Aanmelden bijeenkomsten Onderzoek mensen met EPA

Het ministerie van VWS, de VNG en ZN hebben een onderzoek uitgezet om de zorg en ondersteuning aan mensen met een ernstig psychiatrische aandoening (EPA) in de wijk te verbeteren. Bureau HHM voert dit onderzoek uit aan de hand van een inventarisatie van methodieken (F-ACT en vergelijkbare vormen), knelpunten en oplossingen. Doel van dit onderzoek is, dat gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders met de uitkomsten van dit onderzoek samen tot acties komen om de inzet van geïntegreerde ambulante behandeling en begeleiding van mensen met EPA waar nodig te versterken.

U kunt op twee manieren deelnemen aan dit onderzoek:

  • Door het invullen van deze vragenlijst
  • Door het bijwonen van één van de regiobijeenkomsten

Tijdens deze bijeenkomsten bespreken we met zorgaanbieders, gemeenten, zorgverzekeraars en cliëntvertegenwoordigers de resultaten van de vragenlijst en interviews. Daarbij zijn we erg benieuwd naar uw ervaringen, uw visie en de praktische uitvoering om geïntegreerde zorg en ondersteuning aan mensen met EPA te leveren.

Om de aanmeldingen en vragenlijsten goed te kunnen verwerken, kunt u zich tot en met donderdag 9 januari 2020 aanmelden en/of de vragenlijst invullen.

Heeft u vragen?
Dan kunt u contact opnemen met bureau HHM via onderzoek@hhm.nl of via 053 433 0548 (vraag naar Nelleke Dijk of Eline Lubbes).

Met vriendelijke groet,

Patrick Jansen
bureau HHM