Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.
Onderzoek besluitvorming aannemen en opleiden zorgprofessionals

Introductie
Er worden steeds meer physician assistants (PA’s) en/of verpleegkundig specialisten (VS’en) ingezet in de zorg. Deze enquête bevat vragen over de besluitvorming over het al dan niet aannemen en opleiden van deze en andere zorgprofessionals, zoals medisch/geneeskundig specialisten, in uw sector.

Straks teveel of te weinig PA’s en VS’en?
Onlangs is op basis van de belangstelling onder studenten besloten om de instroom in deze twee opleidingen te verhogen van 700 naar 790 plaatsen. Niemand weet echter of dat aantal voor de toekomst te weinig, genoeg, of te veel is. U heeft daar wel een beeld van voor uw eigen organisatie. Om die reden wil het Capaciteitsorgaan graag uw stem horen. De uitkomsten van het onderzoek worden door het Capaciteitsorgaan gebruikt voor adviezen aan het ministerie van VWS over de benodigde (opleidings)capaciteit van PA’s en VS’en in uw sector.

Wanneer kan ik meedoen?
U kunt de enquête invullen wanneer u zicht hebt op de besluitvorming over het al dan niet aannemen en/of opleiden van zorgprofessionals in uw sector. U bent bijvoorbeeld actief als bestuurder, directeur, manager, specialist, praktijkopleider, HR-professional of onderwijsadviseur. Voor een volledig beeld is ook informatie over de besluitvorming over het al dan niet aannemen en opleiden van andere zorgprofessionals, zoals medisch/geneeskundig specialisten, van belang. Ook als u niet samenwerkt met een PA en/of VS, wordt u dus van harte uitgenodigd om de enquête in te vullen.

Wat levert meedoen mij op?
Publicaties over de onderzoeksresultaten worden met respondenten gedeeld en vormen bruikbare bronnen voor strategisch personeelsbeleid en beleid over taakherschikking. Aan het einde van de enquête kunt u uw e-mailadres achterlaten. U krijgt deze publicaties dan toegezonden. Daarnaast verloten wij 10 dinerbonnen van €75,- onder de respondenten.

Praktisch
Het invullen duurt ongeveer 20 minuten. U kunt tussentijds stoppen en op een later moment verder gaan met invullen. Uw antwoorden blijven dan bewaard. De resultaten worden anoniem verwerkt en uw contactgegevens vertrouwelijk behandeld. Met praktische vragen over het invullen van de enquête kunt u contact opnemen met onderzoeksbureau HHM via p.jansen@hhm.nl of s.schutte@hhm.nl. Wanneer u vragen hebt over het onderzoek of het ramingstraject neemt u dan gerust contact op met Ellen Dankers-de Mari, programmasecretaris Capaciteitsorgaan via e.dankers@capaciteitsorgaan.nl of met Jan Jaap Janse, programmasecretaris Capaciteitsorgaan, via j.janse@capaciteitsorgaan.nl.

(Deze vraag is verplicht)

In welke zorgsector bent u het grootste deel van uw tijd werkzaam? Wij vragen u de vragenlijst in te vullen voor deze sector.