Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Onderzoek F-ACT voor EPA-patiënten

In opdracht van het ministerie van VWS, de VNG en ZN voert bureau HHM een onderzoek uit om inzicht te verschaffen in de wijze waarop de zorg en ondersteuning aan mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) in de wijk verbeterd kan worden. De resultaten van het onderzoek bieden inzicht in de knelpunten en aandachtspunten over wat nodig is om de financiering en organisatie van deze geïntegreerde hulp te verbeteren. Met de uitkomsten van dit onderzoek kunnen gemeenten en zorgverzekeraars tot acties komen om de inzet van (geïntegreerde) ambulante behandeling en begeleiding van mensen met EPA waar nodig te versterken.

Hierbij nodigen we u uit om een bijdrage te leveren aan het onderzoek door het beantwoorden van enkele vragen over de organisatie en financiering van geïntegreerde ambulante behandeling en begeleiding voor mensen met EPA in uw regio.

De resultaten van dit onderzoek bespreken wij in januari tijdens drie regionale bijeenkomsten met zorgaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars. Aan het einde van de vragenlijst kunt u zich daarvoor aanmelden.

U kunt deelnemen aan dit onderzoek door de vragenlijst tot maandag 20 januari in te vullen. Het invullen duurt circa 20 minuten.