U heeft 0% van deze enquête ingevuld
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Vragenlijst jongvolwassenen/cliëntvertegenwoordigers - logeren voor jongvolwassenen met verstandelijke beperking 0.1

Logeren behoort tot de mogelijkheden als u een indicatie heeft voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en u zorg thuis ontvangt. De indruk bestaat dat maar weinig jongvolwassenen (18 tot 35 jaar) met een verstandelijke beperking van deze mogelijkheid gebruikmaken.

 

Deze vragenlijst is bedoeld om informatie op te halen over de vraag naar het logeren voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. In dit onderzoek gaat het specifiek om logeren (tot 3 etmalen per week; 156 etmalen per jaar), en niet om deeltijdverblijf (3,5 tot 4,5 etmalen per week). Met deze vragenlijst willen we een beeld krijgen van de huidige situatie (waarom maakt u wel of niet gebruik van logeren?), maar ook van uw behoeften en wensen. Alle antwoorden verwerken we anoniem, zodat deze niet naar individuen herleidbaar zijn.

 

We zijn op zoek naar jongvolwassenen met een verstandelijke beperking die thuis wonen op basis van een Wlz-indicatie met een modulair pakket thuis (mpt) en/of een persoonsgebonden budget (pgb) en/of hun vertegenwooridgers. Als u een jongvolwassene bent of een jongvolwassene vertegenwoordigt vragen we u om deze vragenlijst (eventueel samen) in te vullen. Het kost ongeveer 15 minuten om alle vragen te beantwoorden. Als u de vragenlijst voor 1 december 2021 invult kunnen we uw antwoorden meenemen in de rapportage die wij in opdracht van het ministerie van VWS maken.

 


Wij raden u aan om tussentijds uw antwoorden op te slaan door onderaan het scherm te kiezen voor ‘Hervat later’.
U maakt dan een account aan waarmee u op een later tijdstip weer in kunt loggen om verder te gaan met de vragenlijst. 
Hierdoor blijven uw ingevulde antwoorden tussentijds bewaard.