U heeft 0% van deze enquête ingevuld
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

ProbleemanalyseVG7 Inventarisatie knelpunten

 

Rond het organiseren van goede zorg voor mensen met een VG7-indicatie bestaan diverse knelpunten. Om deze knelpunten adequaat te kunnen oplossen wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) inzicht in de onderliggende problemen waardoor de knelpunten ontstaan. Bureau HHM doet hier, in opdracht van het ministerie van VWS, onderzoek naar.

Uitgangspunt voor voorliggend onderzoek is de zorgbehoefte van mensen die onder het zorgprofiel VG7 vallen en wat nodig is voor het kwalitatief goed organiseren van de zorg die bij die zorgbehoefte hoort.

De volgende hoofdvraag staat centraal:

‘Wat is het onderliggende probleem van de geuite signalen en de zichtbare knelpunten rond de zorg voor mensen met een VG7-indicatie?’

Onderdeel van dit onderzoek is een online uitvraag onder aanbieders met cliënten met een VG7-indicatie in zorg. Via deze uitvraag willen we zicht krijgen op de (omvang van de) doelgroep, inzet van meer zorg, verblijfssetting en knelpunten.

 

Dit onderzoek vindt plaats in de periode juni-juli en kent dus een zeer korte doorlooptijd. De sluitingsdatum van de online uitvraag is daarom 2 juli.

 

We hopen dat u in gelegenheid bent om de online uitvraag in te vullen. We verwachten dat dit 30 tot 45 minuten van uw tijd in beslag neemt.  .

Heeft u vragen? Neem gerust contact met één van de betrokken onderzoekers:

Patrick Jansen - 06 53 50 16 34
Louise Pansier - 06 22 38 31 61
Annika van de Belt - 06 22 22 98 52

 

Om u voor te bereiden op het invullen kunt u hier de vragenlijst downloaden.


Wij raden u aan om tussentijds uw antwoorden op te slaan door onderaan het scherm te kiezen voor ‘Hervat later’.
U maakt dan een account aan waarmee u op een later tijdstip weer in kunt loggen om verder te gaan met de vragenlijst. 
Hierdoor blijven uw ingevulde antwoorden tussentijds bewaard.