U heeft 0% van deze enquête ingevuld
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Vragenlijst inwonersraadpleging Krimpen aan den IJssel

De laatste jaren is er in Nederland veel gaande op het vlak van wonen, zorg en welzijn. Met zijn allen willen we het liefst dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan wonen, zichzelf ergens thuis kan voelen. Dit draagt bij aan onze maatschappij. Mensen die in een veilige omgeving wonen en die passende ondersteuning en/of zorg ontvangen wanneer dat nodig is, zijn gezonder en gelukkiger. Toch is dit lang niet voor iedereen haalbaar of vanzelfsprekend.

De gemeente Krimpen aan den IJssel probeert er samen met haar partners voor te zorgen dat iedereen met beperkingen naar wens kan wonen en de benodigde zorg en ondersteuning kan ontvangen. De komende maanden wordt er om deze redenen een woonzorgvisie opgesteld. Bij partners gaat het om zorginstellingen en woningcorporaties, maar ook de inwoners kunnen uiteraard hun steentje bijdragen. Als u denkt te kunnen bijdragen en op dit vlak ideeën heeft, dan horen we deze dan ook graag.

Door middel van deze korte enquête wil de gemeente die gelegenheid bieden. De enquête bestaat grotendeels uit open vragen, zodat u optimaal de gelegenheid heeft om uw ideeën en opvattingen in eigen woorden te delen.

 

U kunt de vragenlijst digitaal invullen of hier printen en (zonder frankering) sturen naar:

 

Gemeentebestuur Krimpen aan den IJssel

t.a.v. team Beleid Sociaal Domein

Antwoordnummer 157

2920 VB Krimpen aan den IJssel